Fundació Pedagògica El Brot

Escola

L’Escola El Brot és una escola de primària i secundària decrolyana, cíclica, amb un ensenyament individualitzat, oberta a tots els nens i nenes des dels 8/9 anys que vulguin o necessitin un ensenyament singular.
La Pedagogia que es fa a l’escola facilita l’ensenyament, especialment als dislèxics i amb trastorns d’atenció i motiva als alumnes que no presenten cap dificultat per al seguiment de l’escola ordinària, atenent principalment als nens amb dificultats lectoescriptores i d’atenció.

edifici

A l’escola es potencia la preparació del nen per a la vida, tenint com a model i base d’entrenament la pròpia;

  • Sense la pressió d’uns programes donats
  • Amb un nombre reduït de nens per classe
  • Atenent amb tot rigor els nens amb dificultats en la lectoescriptura
  • Valorant el rendiment de cada nen/a de forma contínua i personalitzada

 

“A l’escola no hi ha lloc per la desil·lusió, ni la sensació de fracàs o impotència, tothom té dret a l’oportunitat de tirar endavant, a aprendre, a ser un membre participatiu de la cultura del seu país i ajudar a fer un món millor, ple de valors i sentit de viure’l.”

 Fundació Pedagògica EL BROT

Translate »