Fundació Pedagògica El Brot

COM TREBALLEM

Ens basem en el sistema pedagògic del Doctor belga Ovide Decroly, adaptant-lo al nostre context i al perfil dels alumnes que acollim principalment, que es fonamenta en:

IMG_3188

Centres d’interès, que sorgeixen de les necessitats dels nens i/o motivació del moment.

  • Observació de la natura, entorn social, esdeveniments… com a estímul per aprendre.
  • Ensenyament globalitzat que partint d’un tema determinat fa sorgir totes les matèries.
  • Coordinació d’idees de forma associativa seguint l’interès per aprendre del nen.

“Un ensenyament útil per la vida en la pròpia vida”

Translate »