EL NOSTRE ALUMNAT

IMG_3889 IMG_3289

La dislèxia és només una alteració en l’aprenentatge i l’ús del llenguatge, tant en la lectura com en l’escriptura, que no afecta gens, ni de cap manera, la intel·ligència. El que cal és una bona estratègia educacional. El problema el resol en gran part la pedagogia.
El nen/a dislèxic no és un alumne endarrerit, és un nen que va a un altre ritme, que aprèn diferent.
L’escola EL BROT, pionera per aquest perfil d’alumne, ofereix un ensenyament totalment normalitzat on hi té cabuda qualsevol nen/a encara que no tingui cap dificultat, ja que respecta:

  • La individualització
  • El creixement personal
  • El respecte del propi desenvolupament
  • La capacitat intel·lectual de cadascú
  • La necessitat d’ésser una persona culta, i per tant es creu que cada individu té capacitats i estils diferents d’aprendre.