Fundació Pedagògica El Brot

QUÈ OFERIM

 

IMG_3278 IMG_4222

 

  • Treball de reeducació sempre que cal en logopèdia, psicomotricitat, audiopsicofonologia, i maduresa en general.
  • Servei de menjador amb cuina pròpia. Dietes equilibrades i controlades mensualment.
  • Intervenció de monitors de pati especialitzats, de migdia, amb control i organització de jocs dirigits.
  • Diagnòstics psicopedagògics.
  • Teràpies individualitzades.
  • Jornades de natura.
  • Jornades d’Escola Oberta on l’alumne explica, sense intervenció del mestre, el que està aprenent i com.