Fundació Pedagògica El Brot

OBJECTIUS

Els nostres principals objectius són:

  • Atendre la persona amb dificultats específiques d’aprenentatge (DEA), tant sigui en edat escolar, formació professional o adult, en totes les seves necessitats educatives, per aconseguir un millor desenvolupament de les seves capacitats.

  • Impartir el procés de reeducació necessari, si convé també, en horari extraescolar.

  • Realitzar l’exploració psicopedagògica i orientar el treball a realitzar en tots els camps on es mou i/o treballa el dislèxic i amb trastorn d’atenció.

  • Estudiar i investigar sobre la prevenció del fracàs escolar i potenciar totes les possibilitats d’èxit.

  • Assessorament i seguiment familiar sempre que es demani o necessiti.

  • Orientació i suport pedagògic a educadors del lleure, mestres i pedagogs, oferint totes les eines i mitjans als educadors per a la millor comprensió i coneixement dels alumnes amb dificultats que tinguin a les aules.

  • Seguiment dels antics alumnes.

  • Participació i formació continuada de professionals que pertanyen a l’àmbit de l’educació, a través de Congressos, Seminaris, Fòrums, Cursos, Simposis, Jornades de treball.

  • Divulgació i sensibilització a través d ela nostra metodologia d’una manera diferent d’ensenyar.

  • Publicació i participació en tots els mitjans divulgatius possibles, per a contribuir a un millor coneixement de l’alumne amb Dificultats Específiques d’Aprenentatge.

Translate »