Fundació Pedagògica El Brot

ICARTH

La Institució Cultural d’Arts i Humanitats “Icarth” neix després de 40 anys d’experiència pedagògica en el món educatiu i, principalment, amb un alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

Amb el temps, anem gestant la idea d’una formació de caire artístic, aprofitant les grans qualitats que es perden de les persones amb aquestes aptituds. Les persones, que poden ser creatives i amb capacitats imaginatives en diferents àmbits, no troben sovint una oferta educativa en estudis post-obligatoris que els permeti desenvolupar-les. Així, pretenem donar qualitat i rellevància a una formació professional de caràcter artístic que no existeix en la comarca del Baix Llobregat ni en el seu entorn. El nostre objectiu és cobrir una veritable necessitat social i artística, donades les característiques específiques de la mateixa institució, en quan a metodologia i dinàmica en sí.

L’equip d’ICARTH compta amb coneixement i experiència en les arts i humanitats, i amb professionals altament qualificats en el sector. A més, a nivell pedagògic, recull anys de trajectòria en un ensenyament global i experimental que permet combinar el que s’ensenya amb una forma diferent d’aprendre, fet que capacita als alumnes pel món professional de manera integral. 

icarth exterior FOTO EDIFICI ICARTH

QUÈ OFEREIX ICARTH ?

És un INSTITUT que

ofereix formació a alumnes a partir de 16 anys:

 

  • CICLES FORMATIUS :

     En l’àmbit dels Ensenyaments Artístics de Comunicació Gràfica i Audiovisual 

“TÈCNIC/A D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA

AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU”

 


     En arts plàstiques, arts escèniques i humanitats


  • IDIOMES : català, anglès, francès, alemany, rus,portuguès, suec i xinès mitjançant metodologia Tomatis®.


ON ÉS ICARTH ?

C/ Orfeó Català, 6 – 10 (barri de les Planes)
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 373 57 11

e-mail: info@icarth.es

http://www.icarth.es/