Fundació Pedagògica El Brot

ICARTH

ICARTH, Institució Cultural d’Arts i Humanitats neix després de 40 anys d’experiència pedagògica en el món educatiu i, principalment, amb un alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

Amb el temps, anem gestant la idea d’una formació de caire artístic, aprofitant les grans qualitats que es perden de les persones amb aquestes aptituds. Les persones, que poden ser creatives i amb capacitats imaginatives en diferents àmbits, no troben sovint una oferta educativa en estudis post-obligatoris que els permeti desenvolupar-les. El nostre objectiu és cobrir una veritable necessitat social i artística, donades les característiques específiques de la mateixa institució, en quan a metodologia i dinàmica en sí.

L’equip d’ICARTH compta amb coneixement i experiència en les arts i humanitats, i amb professionals altament qualificats en el sector. A més, a nivell pedagògic, recull anys de trajectòria en un ensenyament global i experimental que permet combinar el que s’ensenya amb una forma diferent d’aprendre, fet que capacita als alumnes pel món professional de manera integral. 

icarth exterior FOTO EDIFICI ICARTH

QUÈ OFEREIX ICARTH ?

És una INSTITUCIÓ que

ofereix formació a alumnes a partir de 16 anys:

 


     En arts plàstiques, arts escèniques i humanitatsON ÉS ICARTH ?

C/ Orfeó Català, 6 – 10 (barri de les Planes)
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 373 57 11

e-mail: info@icarth.es

http://www.icarth.es/