Fundació Pedagògica El Brot

DIA INTERNACIONAL DEL CONEIXEMENT DE LA TARTAMUDESA 2018

ATCAT, Associació Tartamudesa de Catalunya celebra, com cada any, el Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa amb una jornada plena d’actes.

Podeu clicar al damunt de la imatge per escoltar la carta del soci d’ATCAT Jordi Capdevila llegida per Núria Dionís amb motiu del 22 octubre Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa.

JORNADA ANJANA “L’ADOLESCENT AMB MALALTIA GREU, UNA INTERVENCIÓ SANITÀRIA, SOCIAL I EDUCATIVA”

El passat dijous 27 de setembre, es va realitzar a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu, una jornada sobre “L’adolescent amb malaltia greu, una intervenció sanitària, social i educativa”, organitzada pel grup de treball Anjana, format per personal sanitari de l’Institut Català d’Oncologia, l’Hospital Sant Joan de Déu i mestres, entre ells, l’Àlex Rodriguez i la Neus Gallardo de l’Escola EL BROT.

L’objectiu de la jornada és visualitzar l’adolescència com una etapa singular del desenvolupament, amb les seves especificitats i característiques pròpies; posant el focus quan irromp una malaltia greu en la vida dels adolescents.

La conclusió més important és la recomanació de treballar des d’un enfoc multidisciplinar, integral i holístic per millorar la intervenció i l’acompanyament de l’adolescent malalt, tant per donar resposta a les necessitats pròpies de la malaltia, com al seu benestar emocional. Continuar vinculat a l’escola i tenir-hi contacte, és necessari per ajudar-lo en aquest procés.

Per tant, s’ha d’establir una xarxa d’intervenció coordinada entre els diferents agents i professionals que formen part del món de l’adolescent malalt: la família, l’hospital i l’escola.

La jornada obre un camí de treball per poder conscienciar als professionals del món sanitari i educatiu, perquè es doni un suport integral i coordinat als adolescents que viuen un procés de malaltia greu.

Si voleu més informació feu clic al damunt de la imatge